Tackla stora renoveringsprojekt

Renoveringar är allt från riktigt små saker till enorma projekt. Ju större projektet är, desto viktigare blir det med planeringen och utförandet. Här kommer några tips på hur man bör gå till väga när det är dags att tackla ett stort renoveringsprojekt.

Planering

Varje lyckat projekt har började med en bra planering. Tänk på exakt vad som kommer behöva göras och i vilken ordning. Lägg upp en tidsplan för varje moment för att veta hur lång tid allt kommer att ta. Var generös med tiden och lämna alltid lite extra tidsutrymme för det ena och det andra. Om projektet behöver en större maskin man inte har, planera då för att hyra dessa i god tid.

Budget

När man vet allt som projektet involverar är det dags att börja räkna på hur mycket allt kommer att kosta. Bestäm en budget och försök hålla denna så gott det går. Det är inte ovanligt att saker och ting kommer kosta lite mer än först beräknat, så håll detta i åtanke redan från början. Eventuellt kan man då satsa på en mindre budget bara för att lämna lite spelrum för ökade eller oförutsedda kostnader.

Bygglov

Beroende på vad det är man har planerat kan man behöva skaffa bygglov. Det är bra att vara ute i god tid för detta. Medan det i genomsnitt tar omkring fyra veckor att få besked om bygglov, har kommuner faktiskt tio veckor på sig innan de måste lämna besked. När man får bygglov måste man påbörja projektet inom två år och det ska vara klart inom fem. En del projekt är inte så stora att de behöver bygglov, men man kan fortfarande behöva skicka in en bygganmälan.

Ta hjälp

Somliga föredrar att sköta allt själv. Men när det kommer till väldigt stora projekt kommer man ofta att stöta på situationer man är helt obekant med. Känner man sig osäker är det alltid bäst att ta hjälp från någon mer erfaren, vare sig detta är en vän eller en fackman. Finns det risk för allvarliga misstag är det bättre att det får kosta lite extra men bli gjort på rätt sätt.