Strukturera på arbetsplatsen

Det finns ingen bra ursäkt till att ha det stökigt på er arbetsplats. Ett stökigt och ologiskt planerat kontor eller personalrum gör bara att ni förlorar tid då ingen kan hitta något. Dessutom är det bättre för trivseln att ha det välorganiserat och rent där ni sitter och jobbar.

Spara eller slänga

Hur ska du då gå tillväga för att få din arbetsplats strukturerad? För att det ska vara möjligt att organisera måste du först skapa förutsättningarna för att det ska fungera. Om ni inte redan har lådor att sortera fakturor och korrespondens i, så se till att skaffa det. Öppna stapelbara plastfack är lätta att överskåda och placera. Även mappar och pärmar är till stor hjälp för att organisera papper. Använd gärna olika färger för olika typer av dokument, exmpelvis blått för fakturor.Entreprenör24.se tipsar om några bra saker du kan göra för att skapa en strukturerad arbetsplats. Förutom att organisera allt i pärmar och lådor ska du inte glömma att direkt slänga bort sådant du vet att du inte behöver, underskatta inte papperskorgarna!

Gemensam planering

Det är inte bara sakerna och dokumenten som behöver vara i ordning. Att alla medarbetare har koll på viktiga möten är minst lika viktigt om inte än viktigare. Ett hett tips är att köpa en kalender för 2015 och börja det nya året på rätt sätt. Sitter ni alla i samma rum är en väggkalender en bra investering. Använd er även här av färger för att indikera vad det rör sig om – röd text för deadlines, gröna för möten, och så vidare.

Gör ordning till en vana

Det är viktigt att hålla fast vid vanan att ständigt hålla efter arbetsplatsen. Annars kommer det snart att se ut precis som det gjorde innan. Gör ordning till en vana och få gärna med dina kollegor på tåget! Enkla regler som att alla diskar efter sig och att man städar upp på skrivbordet under de sista fem minuterna på arbetsdagen kan göra under.