Starta egen byggfirma

Varje år är det många som anlitar personer inom byggbranschen för både det ena och det andra, en del vill göra renoveringar, andra reparationer och somliga vill till och med bygga nytt. Har man erfarenhet inom branschen kan man göra som många andra redan har gjort och starta eget.

shutterstock_78358294

Expertis och utrustning

Innan man gör något annat bör man sammanställa en lisa över sina egna expertområden för att fastställa vilka slags jobb man kan ta sig an. Kontrollera även att verktygen man har är tillräckliga för dessa projekt, möjligt att det behövs mer professionella verktyg för en del områden.

Konkurrens i området

Det är alltid bra att ha koll på konkurrensen, se vilka tjänster de erbjuder och om de kan göra något man själv inte kan eller vice versa. Försök även få ett hum om vilka prismarginaler de har och om man själv kan erbjuda bättre priser till potentiella kunder.

Marknadsföra sig

Det är genom marknadsföring som man kommer att få sina kunder, åtminstone till att börja med. Detta bör vara en av de största satsningarna när firman först kommer igång. Annonser i lokala och regionala tidningar är ofta ett bra ställe att starta på. Men det är inte det enda sättet. Som alla säkert vet kommer man att behöva en firmabil, använder man denna privat också kan man marknadsföra sig själv varje gång man är ute och kör.

Försäkringar och bygglov

Företagsförsäkringar skyddar både företaget och kunden om något skulle gå fel. Detta gör så att man kan täcka kostnaderna vid olyckor, något som alltid är viktigt för kunder. När man bygger nytt eller till, eller till och med när man bara gör vissa förändringar på hus, så behöver man ofta bygglov. Byggherren är alltid ansvarig för att de regler, förordningar och lagar som gäller verkligen följs.