Skyddsåtgärder

Om man jobbar inom byggbranschen så är bland det första man bör få lära sig att man måste ha ett bra säkerhetstänk. Säkerheten först är ett måtto som bör finnas inom allt industriellt arbete och därför ska vi ge några råd här.ByggetRåden vi ger här är hämtade delvis eller helt från Arbetsmiljöverkets hemsida.

Förebygg fall

Fall är den absolut vanligaste orsaken till att olyckor och dödsfall sker på byggarbetsplatser. Därför är det väldigt viktigt att förebygga dessa risker med ett antal säkerhetsåtgärder. Vid behov så ska det finnas skyddsräcken, fallskydd, arbetskorgar, väderskydd till byggnadsställningar och så vidare. Skyddsanordningar som dessa behövs i allmänhet när nivåskillnaden mellan arbetsplats och marken är två meter eller mer. Andra gånger det kan behövas vid lägre nivåskillnader då det finns vatten eller exempelvis uppstickande armeringsjärn att falla på.

Tunga lyft

Arbete i byggnadsbranschen kan ofta vara tungt och belastande för kroppen. Lite gammalt hederligt kroppsarbete har väl ingen dött av, kanske någon säger. Nej, det är förvisso sant, men i längden så kommer tung belastning att nöta på kroppen, vilket kan leda till skador och besvär. Av den anledningen ska det finnas lämplig utrustning för att lyfta och transportera det material och de produkter som anses vara för tunga för att lyftas med handkraft.Just detta är ett ganska stort problem inom många branscher där man vill ha flyt i jobbet och inte en massa avbrott. Tankebanorna ”det är ju bara ett lyft” har nog florerat i många arbetares huvuden. Men när det där lyftet har blivit till femton lyft varje dag, där rygg och övrig kropp tar stryk, då blir det dåliga konsekvenser i längden.Om något händerOm något händer på arbetsplatsen så är det viktigt att man är väl förberedda på olika scenarion. Är det brand eller gasläcka så måste arbetsplatsen kunna utrymmas snabbt. Är det någon som skadar sig så är det viktigt att denne kan få förstahjälpenvård, bryts strömmen så måste det finnas nödbelysning – och så vidare. Det är viktigt att tänka säkerheten först!