Skräp och sopsortering

När man håller på att renovera så blir det alltid en massa skräp som man måste ta hand om, oavsett om det är en större eller mindre renovering. Vad bör man tänka på när man håller på att renovera?Enligt ett beslut från EU har vi nu även vad vi i Sverige kallar för avfallstrappan, en ordning för hur avfall ska hanteras. Det mest grundläggande i denna trappa är att förhindra att avfall skapas till att börja med, det handlar helt enkelt om att minimera avfallsskapandet. Nästa steg är att återanvända det som går att återanvända, det kan vara så enkelt som att skänka bort saker till second hand butiker.Därefter kommer man till återvinning, det gör vi redan idag med en del förpackningar och med tidningar, men även genom rötning av mat- och trädgårdsavfall och genom kompostering. Det som inte går att materialåtervinnas ska sedan gå vidare till nästa steg: utvinna energi ur avfallet genom förbränning. Och slutligen ska material som inte kan förbrännas gå vidare till steget deponering som det sista alternativet.Vi har fördelen att ha riktigt bra återvinningsstationer, borta är soptipparna där i princip allt slängdes förut i en och samma hög. I dag så åker man till sin återvinningsstation och lägger rätt skräp i rätt container. För att det ska gå enkelt  där man lämnar sitt avfall så är det en fördel att redan hemma sortera upp så man inte behöver springa mellan containrarna på återvinningsplatsen.Håller man på med en större renovering kan det vara en fördel att hyra hem en större container för att fylla upp sitt material man vill bli av med. Att använda sig av en tipplåda att fylla upp och köra med en liten traktor eller truck underlättar i arbetet med hanteringen av materialet som ska kastas. Med tanke på mängden avfall så kan det vara en fördel att använda sig av container och tipplåda.Container kan man hyra på till exempel sita.se och tipplåda kan man köpa hos kalls.seÄr man på gång att renovera sin lilla lägenhet så kanske det är enklare att hyra en släpvagn, om man nu inte äger en sådan, och sortera sitt material och åka upp till återvinningsstationen själv. Det kan vara ett lite problem med att veta vad som ska var, men det brukar vara väldigt hjälpsamma på stationen så fråga de som arbetar där i stället för att chansa. Här hittar du lite hjälp i form av en sorteringsguide om du undrar hur du sorterar och var det ska kastas.