Skogsmaskiner

Dagens arbete i skogen blir lättare och lättare. Från att tidigare jobbat med yxa och motorsåg, fraktat timret på älvar via flottning eller använt häst för att få fram det ur skogen så sköts allt snabbt och smidigt med maskiner idag. 

sh_forest_work_wood_

Dagens skogsmaskiner utvecklades egentligen ursprungligen ur de mer vanliga jordbruksmaskinerna och  är specialiserade terränggående motordrivna fordon som är avsedda för att användas inom skogsbruket. Under slutet av 1900-talet och början på 2000-talet har maskinernas produktivitet ökat genom flera svenska banbrytande uppfinningar där kortvirkesmetoden gjorde Sverige till det ledande tekniska landet under en lång period.

Om vi tar den vanliga skördaren så är den en terränggående skogsmaskin som både kvistar och kapar träd till stockar både vid gallring och slutavverkning. Dessa kom i slutat av 70 talet och utrustades senare med ett skördaraggregat  på kranspetsen och ett aggregat som mäter trädstammens diameter och längd under 80 talet för att få den optimala apteringen av stockarna.

Oftast används skördaren tillsammans med en 8 eller 6-hjulig skotare som är utrustad med kran och grip. Den lastar och tar ut stockarna från avverkningsplatsen till den bilväg där timmerbilarna sedan hämtar dem. Dess lastbärare och traktordel är vanligtvis utrustade med boggie för att ökra framkomligheten i terrängen och minska riskerna för att maskinen ska välta när den tar sig fram mellan block och stubbar.