Säkerheten i lägenhetshus

Det är väldigt viktigt att byggnader är säker på alla möjliga vis idag. Har man någonsin bott i ett lägenhetshus har man säkert haft ett och annat att göra med detta, kanske utan att ens tänka på det.Dörren är ju alltid en viktig säkerhetsåtgärd som behöver speciell eftertanke. Alla som bor i huset måste ju kunna ta sig in i byggnaden vilken tid de än vill, och ingen vill nog ha en nyckel för ytterdörren och en annan för lägenhetsdörren. Ett låssystem med nycklar kräver därför en utformning som ger alla möjligheten att ta sig in utan att behöva bära omkring extranycklar.Ett annat system hade så klart kunna vara portkod eller passerbricka och en enhet som kan läsa av denna. Men vid tekniska problem måste det alltid vara möjligt att använda nyckel som ett sätt att ta sig in.En annan form av säkerhet man tar på största allvar är brandsäkerheten i ett lägenhetshus. Ett område man då måste titta noga på är det gemensamma utrymmet, det vill säga trapphuset. Om detta är det enda sättet för lägenhetsinnehavarna att ta sig ut är det viktigt att detta görs så brandsäker som möjligt. Nu kan man ju se en tydlig anledning till varför sten och metall är så pass vanligt i trapphus. Detta är trots allt material som inte fattar eld i en brand.Brandskydd är dock inte bara något som upprättas tillsammans med byggnaden utan är ett kontinuerligt arbete. MSB menar att medan detta arbete inte behöver vara komplicerat är det viktigt att skapa rutiner för att alla delmoment i brandskyddsarbetet ska tillgodoses. Detta kan även komma i form av regleringar vad man får förvara i trapphuset och hur saker som grillar och brandfarliga varor får hanteras.