Säkerhet på byggarbetsplatsen

På en byggarbetsplats är det ofta många stora objekt och dylikt i omlopp. Av den anledningen är det förstås otroligt viktigt med säkerheten på en byggarbetsplats.

Att ha rätt klädsel och utrustning är så klart väldigt viktigt. Hjälm på huvudet är en förstås en självklarhet. Se också till att bra handskar på händerna eftersom det ofta finns mycket vassa föremål på en byggarbetsplats samt bra och stabila skor att arbeta i.

Något som man kan kanske inte tänker på som en säkerhetsfråga är allt det byggdamm som ofta uppstår på byggarbetsplatser. Förvisso kanske det inte utgör någon direkt säkerhetsrisk som till exempel stora block eller liknande, men att utsättas för byggdamm under en längre tid är absolut inte hälsosamt. Därför är det viktigt att man använder sig av till exempel andningsskydd och dylikt.

Sist men inte minst är det så klart viktigt att man alltid är på sin vakt och inte utsätter sig för onödiga risker. Se till exempel alltid till att ha ett stort säkerhetsavstånd till saker som lyfts och dylikt så man inte hamnar i en potentiell farlig situation. Arbetar man på höga höjder är det också viktigt att man vidtar olika säkerhetsåtgärder och ser till att ha fallnät och ser till att man är fastspänd.