Lös problem med färre ingrepp i huset

Att renovera och förbättra en villa kan ibland innebära att projekten växer sig stora. Det måste dräneras, elen ska dras om och vattenrör samt stammarna behöver bytas. Det är stora jobb men idag finns det lösningar som kräver mindre ingrepp.

Dränering

En vanlig dränering kräver att jordmassorna kring huset grävs bort. Man måste ned runt två meter för att kunna lägga in dräneringsrör och fylla igen med grus och makadam. Det är ett stort projekt och kostar en hel del.Alternativet är att använda Dryprotect, ett företag som använder sig av ström för att leda bort vattnet från huset. Installationen kräver inga ingrepp i grunden eller grävning. Jobbet är färdigt på två dagar och därefter kan du använda en app för att läsa av fuktigheten dag för dag, timme för timme.

Relining

Många köper äldre hus och renoverar ytskikten i sin stil, den inre konstruktionen vill man ogärna tampas med. Men det är förstås nödvändigt att kolla in stammarna i hemmet och byta ut de som är uttjänta. Gamla gjutjärnsrör kan hålla länge men de är fortfarande en riskkonstruktion. Och ett stambyte är kostsamt, du blir utan el och vatten under en tid samt att det kräver många ingrepp i hemmet. Alla väggar där det finns vatten måste rivas eller fräsas upp för att kunna komma åt rören.Eller så väljer du att göra en relining istället. Du använder de gamla avloppsrören men täcker insidan med ett lager polyesterplast eller mindre rör. Det förnyar livet på rören och du slipper förstöra väggar och golv i hemmet.