Från idé till färdig byggnad

Att bygga något som ett lägenhetshus kan till synes inte ta överdrivet lång tid. Men en person som inte är involverad i projektet ser mest troligt bara slutskedet. Vägen till ett flervåningshus är mycket längre än så.

Det är en hel del arbete att förvalta en fastighet i vanliga fall. Men det som krävs för att byggnaden ens byggs är en lång serie steg.

Idén om ett nytt flervåningshus kan börja antingen hos en byggherre eller bland någon på kommunen. I början kan då saker som markanvisning eller inskickning av ansökan om detaljplan ske.

Det kan dröja upp till ett år innan kommunen tar sig an uppdraget att ta fram en detaljplan och långt över ett år till innan den antas. Statistiskt sett är det 2,7 års tid från uppdraget till antagandet. Planen kan dock fortfarande överklagas och omkring en fjärdedel görs också det.

Planen är giltig i 15 år och det tar i genomsnitt 5,5 år efter planen accepteras innan en bygglovsansökan skickas in av byggherren. En anledning till den långa väntetiden är att infrastruktur som exempelvis vägas först måste byggas. Men det kan även vara fallet att byggherren bygger i etapper för att inte för många objekt ska komma ut på marknaden på en gång. Att få bygglov tar sedan omkring fem månader. Men också det kan överklagas.

Till slut är det dags att bygga byggnaden och det tar i sin tur i snitt strax under två år. Allt som allt är det nästan 10 år som går åt för att bygga ett flervåningshus.