De riktigt stora kunderna

Inom byggbranschen så varierar storleken på kunderna enormt. Alla ifrån den ensamma personen som vill ha nytt staket till den multinationella företaget som vill ha nytt huvudkontor försöker regelbundet hitta väl fungerande leverantörer. Hur kan då just du ta en del av den lite större mer välbetalda delen av den kakan?hög med tusenlappar

Stora företag

Att rikta in sig till riktigt stora företag kan ofta vara ganska svårt så länge de inte publikt har nämnt att de söker byggentreprenörer. Oftast så går det dock inte denna vägen utan går istället genom personliga kontakter eller genom offertförfrågningar till mer kända företag. För att få dessa kontrakten krävs det alltså att man är duktig med sin marknadsföring och på så sätt hos de stora företagen bygga medvetenhet om ens existens inför eventuella stora projekt.

Offentliga upphandlingar

Den andra stora jätten på byggmarknaden är den offentliga sektorn. För de tre största företagen på byggmarknaden så står just den offentliga sektorn för ungefär hälften av deras totala omsättning. Detta betyder för Skanska hela 16,8 miljarder kronor. Att ta sig in på den marknaden kan på grund av detta vara ganska svårt men är med rätt kompetens helt klart en möjlighet.

Egna investeringar

Ett sista alternativ för att hitta stora projekt är att själv investera i byggandet av bostäder eller byggnader. Dessa kan sedan omvandlas till bostadsrättsföreningar eller säljas till hyresvärdar. Mer information om bostadsrätter samt hur de fungerar går att finna på denna sidan.