Dags för en fasadrenovering i bostadsrättsföreningen

När det är dags att ta tag i att renovera fasaden inom bostadsrättsföreningen börjar sökandet efter lämpligt företag. Det är ett stort projekt och inget en förening vill dra igång om det inte är nödvändigt. Samtidigt behöver fasaden underhåll för att undvika större problem i framtiden. Dessutom höjer en fräsch fasad värdet på föreningen.

Tecken på att en fasad behöver renoveras

Hur länge en fasad klarar sig utan renovering beror på material och förutsättningar såsom väder, vind, miljöföroreningar och löpande underhåll. Därför bör föreningen se till att inspektera fasaden regelbundet för att upptäcka tecken på att renovering är nödvändig:

  • Sprickor och slitage där olika konstruktioner och material möts. Titta exempelvis kring fogar, fönster, rännor och räcken.
  • Röta, sprickor, eller flagnande färg i träfasader där fukt kan få fäste.
  • Spruckna tegelstenar eller bortvittrade fogar i tegelfasader.
  • Sprickor i putsfasader eller utbuktande putsområden är vanliga i orsaker till fasadrenovering.

Vem är ansvarig för fasaden?

Det är i regel föreningen som är ansvarig för fasaden på en bostadsrättsfastighet och som tar in offerter från entreprenörer. Besök gärna Hogahojder.se för inspiration. Titta inte bara på priset utan ta även in referenser från entreprenörerna. Hur de har lyckats med tidigare renoveringar säger en hel del om kompetens och kvalitet på deras arbete.