Byggdamm

Byggdamm är en stor hälsorisk som kan orsaka bland annat allergier, cancer, KOL och silikos.

Dessa hälsorisker gör att byggarbetsplatser kan vara ett farligt stället vistas på om det inte finns bra metoder att ta bort det damm som bildas. Tyvärr är det vanligt bland byggarbetare att få problem med dessa sjukdomar, just på grund av byggdammet och Arbetsmiljöverket jobbar hårt med att minska dessa hälsorisker.

Dammig arbetsplatsDe senaste åren har många framsteg gjorts när det gäller att minimera byggdammsproblemet och det finns idag många smarta lösningar. En av de allra mest effektiva är att köpa en kanon från Duztech, som bekämpar dammet. Denna kanon fungerar på så vis att den fångar upp de dammpartiklar som bildas i luften och för dem ner mot marken, så att byggarbetarna inte andas in partiklarna. En väldigt enkel och smart produkt som bör finnas på varje byggarbetsplats. Detta är även en bra lösning för dig som bygger mycket hemma och inte vill riskera att få problem med lungorna.

Om du ska inhandla en dammbekämpningskanon är det bra att kolla upp vilka alternativ som finns på marknaden. Duztechs kanon är att väldigt bra val, då maskinen är ljuddämpad, har en stor kastvinkel och den har också fryskydd vilket gör att den går bra att använda även under vintertid.

Kunskap är det absolut viktigaste när man handskas med byggdamm, så se till att du har koll på riskerna innan du börjar med ditt bygge. Bra utrustning behövs för att inte utsätta sig för onödiga risker och ett bra andningsskydd är ett absolut måste. Du kan även använda dig av utsug på verktyget du arbetar med, eller punktventilation.

Vilka företag som använder dessa typer av maskiner är väldigt olika, det kan vara vid stora byggen eller små renoveringar där det bildas mycket damm. Fördelen med dessa dammbekämpningsmaskiner är att de inte tar allt för stor plats och är mycket effektiva. Miljötänket är viktigt och att bekämpa dammpartiklar med vattendimma är väldigt miljövänligt.