Byggbranschen i Sverige

I Sverige lider nästan hela landet av bostadsbrist. Allt fler vill flytta in i städerna och där byggs det för lite. Det betyder att priserna på de bostäder som redan finns blir allt högre. 

byggbranschen

Ett sort hinder för byggbranschen är tiden och kostnaden. Det tar lång tid att bygga men nästan längre tid att få tillstånd till att bygga. Och när man sätter igång finns det många lagar och stadgar som hindrar effektivitet. Denna typ av problem leder till att små byggfirmor inte har råd att bygga och måste lägga ned.

För att Sverige ska ta sig ur svackan behöver det bli billigare för firmorna att bygga och en del stadgar in om branschen kan behöva skrivas om för att underlätta byggprocessen, utan att sänka kvalité och säkerhet förstås.