Byggandet i Sverige

Det råder bostadsbrist och experter varnar för en bostadsrisk. En del förespråkar fri hyressättning är lösningen medan andra hävdar att det kommer att göra saker värre. Studier visar att byggnadsregler måste bli lättare att följa för att byggandet ska bli billigare. Under 2017 byggdes det mycket, hotet om bostadsbrist fick många kommuner och bolag att vakna upp och börja bygga. Men detta skapade i sin tur fallande priser i storstäder då utbudet ökade, om än lite. Istället började man prata om en bostadsbubbla som var på väg att spricka. Byggandet blev också dyrt och lönsamhet i hyresrätter är för låg för att bolag ska satsa på det.Under 2018 sjönk byggtakten markant trots att den måste enligt undersökningar öka en hel del. Man tror nu att den sjunkande byggtakten kommer att fortsätta under 2019 till dess att regler och lagar kan ändras för att göra byggandet lättare.Om vi sätter byggandet och boende i ett internationellt perspektiv är vi dock lite bortskämda. Vi som folk gillar utrymme och egna utrymmen, vilket betyder att många hem i Sverige bebos av bara en person. Det finns snart 5 miljoner bostäder i Sverige till 10 miljoner innevånare. Ser man till andra länder och kulturer, det sam- och generationsboende är vanligt och en tradition, behövs inte alls samma byggtakt för att alla ska ha någonstans att bo.