Bra information om hållbart byggande

I dag så är det vanligt att det finns ett miljötänk i det mesta vi gör. Så även inom byggsektorn. Det är en traditionell bransch och det det finns bra information om hållbart byggande idag på nätet. Det gäller för entreprenörer att läsa in sig på vad man kan göra för att bygga mer hållbart.Boverket som är den statlig myndighet som ska se till att samhällsplanering och byggandet i vårt land sker på de premisser enligt statens instruktioner för Boverket. Boverket har i sin tur gett Svensk Byggtjänst tillsammans med andra organisationer och institut ett uppdrag om hållbart byggande. Det går att hämta hem det som behövs informationsmässigt från deras sajt ichb.se.  De mesta sökta taggarna på sajten idag är om solvärme, avloppssystem och elsystem. Det finns information om hur man minska byggutsläpp bland mycket annat.Om alla tar sitt ansvar och gör det man kan för ett mer hållbart samhälle så kommer vi mest troligt att klara de mål som satts upp från regeringshåll. Bland annat det mål som Boverket har som sitt uppdrag att uppfylla det som FN och agenda 2030 har kommit fram till. Detta är bara en del i alla de 17 globala mål och hela 169 delmål allt som allt. Förhoppningen hos alla är att vi kan genom dessa mål säkerställa en bättre miljö och ett hållbart byggande i framtiden.Tanken med det hållbara byggandet är att förhindra att byggbranschen börjar fuska för att bygga snabbare och billigare än sina konkurrenter. Byggandet i Sverige måste öka, det finns för få bostäder till den växande befolkningen men byggbranschen är täckt av lagar och regler. Svensk Byggtjänst arbetar för att förenkla informationsflödet, all information du behöver ska finnas samlad på ett och samma ställe. Tjänsten utökas kontinuerligt och de senaste nyheterna finns direkt på framsidan.  Även du som planerar att bygga privat kan hitta bra och nyttig information på sajten, det gäller även att privatpersoner håller sig till rådande byggregler.