Bostadsbristen i Sverige

Det uppskattas vara bostadsbrist i 243 av 290 kommuner i Sverige.  Andelen av befolkningen som bor i en kommun med bostadsbrist är 93 procent.  Men även många de som har en balans i bostadsmarknaden i kommunen i helhet har fortfarande brist i centralområdet.I hela landet är den största bristen på bostäder just hyresrätter, speciellt tvåor och treor.  Det finns dock även stort behov av villor och bostadsrätter. Majoriteten av personer som har behov av nytt boende är därför drabbade, men det är värst för ungdomar och de som är nykomlingar i Sverige.Praktiskt taget alla kommuner bedömer att de behöver bygga mer de närmaste åren, men bara en femtedel av dem är under uppfattningen att de kommer att ha balans i bostadsmarknaden inom tre års tid. Många har säkert sett det byggas mer i sina kommuner den senaste tiden, men bostadsbristen fanns mest troligtvis där redan innan detta började och vi har en växande befolkning. Priserna är i överlag det största hindret enligt nästan alla kommuner. Vi strävar efter ett hållbart byggande i Sverige och detta medför många gånger större utgifter. Men samtidigt finns det också brist på detaljplaner i många bra lägen i kommuner och det har också visat sig vara svårt för både privatpersoner och byggherrar att få lån för att påbörja byggen.