Avloppsunderhåll i hemmet

Att underhålla avloppet är nästan en skyldighet för alla husägare. Du ska inte bara slippa problem medan du själv bor där, du ska också ta hand om huset till nästa ägare eller dina barn. Du som har enskilt avlopp har större ansvar än de som är kopplade till det kommunala avloppet. Det är viktigt att du har uppsikt över avloppets skick så förorenat avloppsvatten inte läker ut i marken.Köper du ett hus med enskilt avlopp ska ägaren visa upp intyg på att det är godkänt och kontrollerat av kommunen. Annars finns risken att avloppet är föråldrat eller bristfälligt och du kan hotas med böter om du inte åtgärdar det. Det är strikta regler kring enskilda avlopp och kräver mer ansvar och underhåll från din sida. Exempelvis måste du har och kontrollera överfyllnadslarmet, kolla efter läckage då och då, använda disk- och tvättmedel utan fosfater och försäkra att dränerings- och dagvatten inte belastar ditt avloppssystem.Om du har kontinuerliga problem med avloppet ska du alltid ta in hjälp för att lokalisera felet och få det åtgärdat. Mindre stopp går att lösa själv men det kan vara besvärligare med stora stopp eller att hitta källan till avloppsdofter.